- Ispring suite là bộ công cụ soạn thảo bài giảng, giúp giảng viên dễ dàng soạn thảo bài giảng điện tử để đưa lên hệ thống học trực tuyến (E-Learning) của Trường Đại học Ngân Hàng tpHCM.

- Bài giảng được bố trí theo từng bước giúp Giảng viên dễ nắm bắt.