Thông báo

Admin BUH
Hướng dẫn sử dụng E-Learning cho Giảng viên
Bởi Quản trị Hệ thống BUH - Thứ tư, 19 Tháng mười 2016, 1:55 PM
 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống E-Learning trên nền tảng Moodle cho Giảng viên BUH
Kính gửi: Quí Thầy/Cô
Quí thầy cô đăng nhập hệ thống bằng email của mình và đăng ký tham gia vào lớp học hướng dẫn sử dụng Elearning
Trân trọng